Company address:

Bc. Ivana Metelková

Husova 491
793 26 Vrbno pod Pradědem
Czech Republic


Company information:

Poradenství v oblasti státních dotací a dotací z evropských fondů, zvýběr vhodného dotačního titulu, zpracování žádostí o dotace včetně všech povinných příloh - studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů apod. Vypracování podnikatelských záměrů, programu obnovy venkova atd.