Company address:

Ing. Radka Roubcová

Marie Majerové 7
638 00 Brno
Czech RepublicCompany information:

Zajištění projektové činnosti pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Nabídka projektů rybníků a vodních nádrží či úpav tokůProduct- and service offerings:

Odborné poradenství ,Hydrotechnické výpočty Studie proveditelnosti ,Projektová dokumentace ,Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce, odbahnění ,Zahradní jezírka,Odpadové hospodářství (sběrné dvory, kompostárny ...),Protipovodňová ochrana území ,Polní a lesní cesty ,Úprava a revitalizace vodních toků ,Vegetační úpravy,Revitalizační opatření ,Protierozní opatření ,Odvodnění (objektů, silnic...) ,Venkovní kanalizace ,Kanalizační přípojky ,Vodovodní přípojky