Company address:

Sanatorium Inna

Bozděchova 954/7
500 02 Hradec Králové
Czech Republicwww.sanatorium-inna.cz

Company information:

Krátkodobé, dlouhodobé i trvalé pobyty nejen pro seniory.Product- and service offerings:

Sanatorium Inna je soukromé zařízení, které poskytuje vybrané odlehčovací služby pro každou věkovou skupinu . Základní službou jsou  pobyty, které mají za úkol odlehčit jejich blízkým při trvalé nebo dlouhodobé péči. Dále poskytujeme pobyty jejichž cílem je rehabilitace a rekonvalescence po operaci nebo úrazu. Doba pobytu vždy záleží na potřebě klienta a pečující osoby a není nijak časově omezena.

Účelem pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas

na nezbytný odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a zajistit kvalitní bezpečnou péči a podporu ubytovanému klientovi. Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vždy s individualním přístupem ke každému klientovi. Pobyt v Sanatoriu Inna není vázán k trvalému bydlišti klienta, tj. sanatorium přijme klienta z celé ČR.